ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΣΗ Β

Ref.No: 61052300
Start date: 01.11.1993
End date: 30.10.1995
Approval date: 16.07.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 261.775,50 €
Scientific Responsible: THEMISTOKLIS XANTHOPOULOS
Email: thxanth@central.ntua.gr
Go to Top