ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ref.No: 62055200
Start date: 01.07.1993
End date: 30.06.1994
Approval date: 10.09.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: AFOI GIANNIDI
Budget: 880,41 €
Scientific Responsible: Prof. LOIS
Email: elois@chemeng.ntua.gr
Go to Top