ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65109700
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2001
Approval date: 22.05.2001
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 32.281,73 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS MPATIS
Email: batis@chemeng.ntua.gr
Go to Top