ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΜΠ

Ref.No: 63080902
Start date: 01.01.2000
End date: 31.12.2000
Approval date: 08.06.2000
Department: CENTRAL LIBRARY
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 586.940,58 €
Scientific Responsible: Prof. VASILEIOS PAPAZOGLOU
Email: papazog@mail.ntua.gr
Go to Top