ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΜΠ

Ref.No: 63080901
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.2000
Approval date: 10.02.1997
Department: CENTRAL LIBRARY
Financier: U.P.E.P.TH
Budget: 142.085,85 €
Scientific Responsible: Prof. VASILEIOS PAPAZOGLOU
Email: papazog@mail.ntua.gr
Go to Top