ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 750-800MW

Ref.No: 62246300
Start date: 14.10.2008
End date: 20.08.2009
Approval date: 10.10.2008
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: DEI A.E.
Budget: 53.550,00 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top