ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2000-2001 (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001)

Ref.No: 65110400
Start date: 01.01.2000
End date: 31.12.2001
Approval date: 14.11.2000
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 176.082,17 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. KURIAKI KURIAKI
Email: kkouli@math.ntua.gr
Go to Top