ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ref.No: 63052700
Start date: 01.03.1995
End date: 31.10.1995
Approval date: 13.06.1995
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: MED-CAMPUS, E.O.K.
Budget: 90.000,00 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS KASSIOS
Email: ccassios@central.ntua.gr
Go to Top