ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ref.No: 63048400
Start date: 01.10.1994
End date: 30.09.1995
Approval date: 29.11.1994
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: COMMET, E.O.K.
Budget: 3.316,21 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL KOUKIOS
Email: koukios@chemeng.ntua.gr
Go to Top