ΕΚΘΕΣΗ “ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΗ”

Ref.No: 61097900
Start date: 01.07.1997
End date: 31.12.1997
Approval date: 15.01.1998
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΕΤΕΡΠΣ, U.PE.HO.D.E.
Budget: 58.694,06 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS KALOGERAS
Email: nickalog@central.ntua.gr
Go to Top