ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ref.No: 61107600
Start date: 01.11.1998
End date: 31.12.1998
Approval date: 14.01.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 88.041,09 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top