ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2004-ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 67054300
Start date: 15.10.2007
End date: 31.12.2010
Approval date: 30.10.2007
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2004, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 35.305,95 €
Scientific Responsible: Prof. KEKOS
Email: kekos@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top