ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2004 ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 67054600
Start date: 01.12.2005
End date: 31.12.2009
Approval date: 07.12.2005
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2004, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 50.557,33 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTIS KAKLIS
Email: kaklis@deslab.ntua.gr
Go to Top