ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2002

Ref.No: 67052000
Start date: 01.03.2003
End date: 31.12.2004
Approval date: 26.06.2003
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2002, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 14.850,10 €
Scientific Responsible: Prof. LOIZOS
Email: aloizos@central.ntua.gr
Go to Top