ΔΠΜΣ “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” – ΥΠΟΕΡΓΟ

Ref.No: 68035100
Start date: 01.01.2000
End date: 31.08.2001
Approval date: 22.11.2000
Department: DIATMIMATIKO
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 69.201,01 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top