ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ref.No: 62202000
Start date: 01.12.2005
End date: 30.11.2014
Approval date: 08.02.2006
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI
Budget: 119.000,00 €
Scientific Responsible: PAPADRAKAKIS
Email: mpapadra@central.ntua.gr
Go to Top