ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 38ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΕΑ

Ref.No: 62052400
Start date: 01.03.1993
End date: 31.12.1993
Approval date: 04.06.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: E.T.V.A
Budget: 293,47 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS KAPROS
Email: kapros@central.ntua.gr
Go to Top