ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΚΔΕ

Ref.No: 65143700
Start date: 01.01.2005
End date: 31.12.2005
Approval date: 22.12.2004
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 23.663,08 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS ROKOS (ALLOS KODIKOS)
Email: drdrok@central.ntua.gr
Go to Top