ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΜΠ – ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΝΗΣ / ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 1995

Ref.No: 65041000
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1995
Approval date: 28.09.1995
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 264.123,26 €
Scientific Responsible: Prof. MAGKLARIS
Email: maglaris@mail.ntua.gr
Go to Top