ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ref.No: 68003400
Start date: 01.01.2000
End date: 31.08.2001
Approval date: 01.02.2001
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 207.483,50 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS KRAVVARITIS
Email: dkrav@math.ntua.gr
Go to Top