ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ref.No: 62097400
Start date: 01.09.1997
End date: 30.06.1998
Approval date: 06.11.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: METRO ATHINON
Budget: 16.296,23 €
Scientific Responsible: KOLLA-MIMIKOU
Email: mimikou@chi.civil.ntua.gr
Go to Top