ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΛΑΤΕΩΣ (ΧΘ 214+700)

Ref.No: 62053000
Start date: 01.04.1993
End date: 01.08.1993
Approval date: 23.04.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: O.S.E.
Budget: 11.674,25 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS ANAGNOSTOPOULOS
Email: aanagn@central.ntua.gr
Go to Top