ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕ

Ref.No: 62086700
Start date: 15.10.1996
End date: 15.02.1997
Approval date: 21.11.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 5.540,71 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top