ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΜΙΝΟΥΣ (Π/Κ) ΤΗΣ ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ

Ref.No: 62127400
Start date: 01.02.2000
End date: 30.01.2001
Approval date: 11.05.2000
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: LARKO AE
Budget: 5.887,01 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ANASTASAKIS
Email: ganastas@metal.ntua.gr
Go to Top