ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ref.No: 62098400
Start date: 24.10.1997
End date: 30.06.1998
Approval date: 16.10.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ORGAN.RUTHMISTIKOU SHEDIOU ATHIN
Budget: 26.412,32 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. MINAS AGGELIDIS
Email: angelidi@central.ntua.gr
Go to Top