ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΚΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

Ref.No: 62073600
Start date: 01.07.1995
End date: 31.12.1999
Approval date: 12.10.1995
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ALFATEHNIKI A.E.
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: PARASKEUI NEOU-SUGKOUNA
Email: neou@metal.ntua.gr
Go to Top