ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ref.No: 61051400
Start date: 02.03.1993
End date: 01.03.1996
Approval date: 16.07.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: U.P.E.P.TH
Budget: 3.961,85 €
Scientific Responsible: GEORGIOS PARISAKIS
Go to Top