ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΥΡΓΟΥ Α/Γ VESTAS V39 – 500 KW

Ref.No: 62068500
Start date: 25.02.1995
End date: 25.04.1995
Approval date: 10.02.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: EKROEN A.E.
Budget: 6.749,82 €
Scientific Responsible: Prof. VLASIOS KOUMOUSIS
Email: vkoum@central.ntua.gr
Go to Top