ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ “ΜΑΚΕΔΩΝ”.

Ref.No: 62049400
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.1993
Approval date: 19.02.1993
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: VOREIES SPORADES
Budget: 1.819,52 €
Scientific Responsible: FRAGKOPOULOS
Email: caf@naval.ntua.gr
Go to Top