ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟΥ-ΕΡΜΟΥ-ΑΘΗΝΑΣ.

Ref.No: 62076200
Start date: 15.04.1995
End date: 15.09.1996
Approval date: 02.06.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: DIMOS ATHINAION
Budget: 49.889,96 €
Scientific Responsible: APOSTOLOS GIOTIS
Go to Top