ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΟΧΝΗ ΛΗΜΝΟΥ

Ref.No: 62347800
Start date: 01.08.2016
End date: 31.07.2020
Approval date: 20.07.2016
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: EFOREIA ARHAIOTITON LESVOU
Budget: 149.999,85 €
Public key: ΩΘ3Υ46ΨΖΣ4-ΘΜΗ
Scientific Responsible: Prof. GEORGOPOULOS
Email: drag@central.ntua.gr
Description: IN ORDER TO SUPPORT THE EXCAVATION WORKS OF THE EPHORATE OF ANTIQUITIES OF LESVOS IN POLIOCHNI ARCHAEOLOGICAL SITE IN LEMNOS,WE WILL THOROUGHLY INVESTIGATE AND DEVELOP CONTEMPORARY AND INNOVATIVE METHODS.THEY WILL BE BASED ON CONTEMPORARY TENDENCIES FOR
Go to Top