ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ref.No: 63037500
Start date: 15.10.1993
End date: 15.10.1994
Approval date: 23.11.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 60.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. GKOLIAS
Email: igolias@central.ntua.gr
Go to Top