ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ref.No: 62158700
Start date: 01.12.2002
End date: 30.06.2003
Approval date: 20.12.2002
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: IGE
Budget: 80.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. MARIA MANTOUVALOU-PAPAD.
Go to Top