ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ,ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ

Ref.No: 62253600
Start date: 01.01.2009
End date: 30.06.2012
Approval date: 20.03.2009
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: MORFIADAKIS & SUNERGATES OE
Budget: 71.400,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MATHIOULAKIS
Email: mathew@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top