ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ref.No: 63062700
Start date: 01.12.1995
End date: 30.04.1999
Approval date: 14.05.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: E.O.K.
Budget: 41.020,00 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. MARIA-DAFNI KREMEZI - LIPOVATZ
Go to Top