ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ 63327

Ref.No: 67001100
Start date: 01.09.1996
End date: 28.02.1997
Approval date: 02.07.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 3.044,63 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS ANDRIANOPOULOS
Email: nandrian@central.ntua.gr
Go to Top