ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

Ref.No: 61087500
Start date: 15.10.1996
End date: 15.10.1998
Approval date: 21.11.1996
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: INFRASTRUCTURE AND RURAL DEVELOPMENT SCOPE
Financier: G.G.E.T.
Budget: 2.218,64 €
Scientific Responsible: Prof. TSAKIRIS
Email: gtsakir@central.ntua.gr
Go to Top