ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΜΕ

Ref.No: 63095100
Start date: 08.12.1997
End date: 07.12.2000
Approval date: 25.06.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: LEONARDO, E.O.K.
Budget: 17.074,00 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. MARIA-DAFNI KREMEZI - LIPOVATZ
Go to Top