ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΣΤΗ ΒΙΟ’Ι’ΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ref.No: 68031301
Start date: 01.01.2000
End date: 31.08.2000
Approval date: 29.06.2000
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 60.978,39 €
Scientific Responsible: TSANGARIS
Email: tsanga@central.ntua.gr
Go to Top