ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ref.No: 68031300
Start date: 01.07.1997
End date: 29.02.2000
Approval date: 11.06.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 260.958,52 €
Scientific Responsible: TSANGARIS
Email: tsanga@central.ntua.gr
Go to Top