ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΔΩΝ

Ref.No: 61114400
Start date: 01.04.1999
End date: 31.12.2001
Approval date: 07.10.1999
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 86.074,85 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. NIKOLAOS TRAKAS
Email: ntrac@central.ntua.gr
Go to Top