ΔΙΑΜΟΡΦΟΣΗ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΟ ΤΠΠΛ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙ ΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ref.No: 63060000
Start date: 30.11.1995
End date: 31.03.1996
Approval date: 11.01.1996
Department: EPITROPI TEHN.PARKOU LAURIOU
Financier: V KOINOTIKO PLAISIO STIRIXIS
Budget: 346.294,94 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top