ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΓΓΕΤ) ΕΤΟΥΣ 2001

Ref.No: 67051307
Start date: 01.11.2002
End date: 31.10.2008
Approval date: 12.04.2002
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2001, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 39.650,00 €
Scientific Responsible: PERIKLIS MPOURKAS
Email: pbourkas@central.ntua.gr
Go to Top