ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΓΕΤ

Ref.No: 67051500
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2007
Approval date: 12.04.2002
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 76.130,37 €
Scientific Responsible: Prof. KEKOS
Email: kekos@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top