ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΓΕΤ

Ref.No: 67051600
Start date: 15.04.2002
End date: 14.04.2005
Approval date: 12.04.2002
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 51.399,50 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGOPOULOS
Email: drag@central.ntua.gr
Go to Top