ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2003

Ref.No: 67053400
Start date: 01.01.2004
End date: 30.06.2005
Approval date: 11.02.2004
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2003, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 3.379,16 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGOPOULOS
Email: drag@central.ntua.gr
Go to Top