ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2001 ΤΟΜΕΑ Ε.Η.Σ.Π.

Ref.No: 67051305
Start date: 01.11.2002
End date: 31.10.2005
Approval date: 27.03.2003
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: COMMUNICATION, ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2001, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 71.337,50 €
Scientific Responsible: MIHAIL THEOLOGOU
Email: theolog@cs.ntua.gr
Go to Top