ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ref.No: 61110200
Start date: 15.09.1998
End date: 15.12.1999
Approval date: 13.05.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΠΑΒΕ 1997, PAPASAVVAS AEVE
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Prof. MAGKLARIS
Email: maglaris@mail.ntua.gr
Go to Top