ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ INTERNET

Ref.No: 62031300
Start date: 12.03.1997
End date: 12.03.1999
Approval date: 02.02.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: M. PAPASAVVAS AEVE
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Prof. MAGKLARIS
Email: maglaris@mail.ntua.gr
Go to Top