ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ref.No: 62129200
Start date: 24.07.2000
End date: 23.11.2001
Approval date: 06.07.2000
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: EUDAP
Budget: 207.776,97 €
Scientific Responsible: Prof. ASIMAKOPOULOS
Email: assim@chemeng.ntua.gr
Go to Top